Realizacje

W ciągu naszej kilkunastoletniej pracy realizowaliśmy między innymi inwestycje dla takich firm jak:

  • Zarząd Morskiego Portu Gdynia
  • GCT - Gdynia Container Terminal
  • BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy
  • BTDG – Bałtycki Terminal Drobnicowy
  • Stena Line
  • World Trade Center Gdynia
  • Coca Cola Poland Gdynia
  • Stoczniowiec - Hala Olivia
  • Glaspol Gdynia
  • Westway Terminal Poland
  • Macro Cash & Carry 

 

W 2017 roku wykonaliśmy dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia jako Generalny Wykonawca w ramach zadania: „Rozbiórka budynków przy ul. Polskiej 22, 22A w Gdyni wraz z budową ogrodzenia terenu portowego.”

  • rozbiórka dwóch budynków o łącznej kubaturze – 13 427 m3
  • budowa ogrodzenia portowego wraz z cokołem o łącznej długości 173 mb

 

W 2016 roku wykonaliśmy dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia jako Generalny Wykonawca w ramach zadania: „Budowa placu ładunków masowych sypkich na terenie po rozbiórce magazynu nr 22 o nr inw. 104-0246 przy ul. Rumuńskiej 1.” 

  • rozbiórka dwóch budynków o łącznej kubaturze - 52 000 m3
  • roboty ziemne wraz z podbudową o powierzchni - 10 000 m2
  • nawierzchnia z betonu C35/45 wylewana na mokro i zacierana na powierzchni - 8000 m2
  • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 10 cm - 1900 m2
  • odwodnienie liniowe ACO S150K w kl. A15-F900 w belce betonowej o długości - 300 mb
  • roboty towarzyszące z branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej

 

W 2015 r. wybudowaliśmy dla Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego w Gdyni nową halę warsztatową.

 

W latach 2013 - 2015 wykonaliśmy dla Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego w Gdyni przebudowę nawierzchni na ciągach komunikacyjnych i ścieżkach suwnicowych o powierzchni ponad. 80 tyś. m2.

  • rozbiórka nawierzchni betonowych
  • wymiana i zagęszczenie podłoża
  • nowa nawierzchnia z betonu C35/45 zbrojona

 

W 2012r. wykonaliśmy dla GCT - Gdyński Terminal Kontenerowy następujące prace drogowo - budowlane:

  • nawierzchnię placów składowych pod kontenery – 14.800 m2
  • nawierzchnię betonowe placów i dróg manipulacyjnych – 2.380 m2
  • nawierzchnię rozbieralnez kostki betonowej gr. 14 cm – 422 m2
  • ciągi odwodnienia liniowego z elementów ACO o długości 666m wmontowane w płyty żelbetową (ze zbrojeniem tradycyjnym) o powierzchni 3.460 m2
  • Fundamenty wież oświetleniowych szt. 3
  • Studnie instalacyjne w ilości 18 szt.

 

W 2008 roku wykonaliśmy dla GCT - Gdynia Container Terminal przy nabrzeżu Bułgarskim jako Generalny Wykonawca II Etapu Rozbudowy GCT:

  • wymianę gruntu na powierzchni 40000 m2 wraz z uzbrojeniem podziemnym
  • place składowe pod kontenery o powierzchni 25600 m2
  • nawierzchnie drogowe i place manipulacyjne o powierzchni 11000 m2
  • nawierzchnie z kostki betonowej o pow. 2500 m2
  • wiaty wjazdowo-wyjazdowe wraz z infrastrukturą 

 

W ostatnich latach dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. wykonaliśmy następujące przedsięwzięcia:

  • zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni kolejowo-drogowej przed buynkiem lokomotywowni CTL w Porcie Gdynia
  • przebudowa ciągów odwodnienia liniowego długości 1570 mb na terminalu BCT w Gdyni
  • przebudowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie dworca promowego Stena Line w Gdyni
  • przebudowa ul. Indyjskiej - dodatkowy pas postojowy
  • place składowo - manipulacyjne o powierzchni 9500 m2 przy Nabrzeżu Polskim
  • wymianę odwodnienia liniowego wraz z elementami nawierzchni wzdłuż Nabrzeża Helskiego na Terminalu BCT w Gdyni
  • nabrzeże Stanów Zjednoczonych w Generalnym Wykonawstwie
  • poszczególne sektory placów składowych oraz ścieżek podsuwnicowych na terenie Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego
  • wymianę nawierzchni ścieżek suwnicowych na terenie Depot Terminal
  • remont nawierzchni Nabrzeża Polskiego i Helskiego
  • drogi dojazdowe oraz międzytorze na Nabrzeżu Śląskim
  • wymianę nawierzchni drogowo-kolejowej na Nabrzeżu Indyjskim
  • wymianę nawierzchni na placu nr XIX oraz Nabrzeżu Czechosłowackim
  • wykonanie nawierzchni placów składowych pod kontenery na Nabrzeżu Bułgarskim na Gdyńskim Terminalu Kontenerowym Hutchison
  • kompleksową rozbudowę drogi dojazdowej i przejścia granicznego Stena Line
  • budynek stacji kontroli pojazdów na przejściu granicznym Stena Line
  • biura i sklep graniczny dla firmy Stena Line
  • modernizację budynku biurowo-socjalnego dla Stacji Granicznej Sanepidu
  • kompleksowy remont elewacji Mag nr 2 dla BTDG
  • budowę Magazynu Tlenku Glinu - stan „O” + rob. drogowe przy Nabrzeżu Holenderskim

Szybki Kontakt

NORDBUD Spółka z o. o.

81 - 337 Gdynia 

ul. Rotterdamska 3

 

tel./fax: 58 627 44 17

tel.kom.: 601 65 22 81

e-mail: nordbud@nordbud.com.pl